سخنرانان مدعو:

  • دکتر عباسعلی نورا - دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • دکتر سعید محرابیان - دانشگاه خوازرمی
  • دکتر عبدالله هادی وینچه - دانشگاه آزاد واحد واحد خوراسگان

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .