هزينه هاي ثبت نام

  • اعضای هيات علمي و شرکت کنندگان آزاد  1500000 ريال
  • دانشجویان 1000000 ريال

      هزینه مقاله دوم %50 و هزینه مقاله سوم %25 هزینه اولیه می باشد.


 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .