دبیران کنفرانس

  • دبیر کنفرانس: دکتر مسعود باغفلکی
  • دبیر علمی کنفرانس: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  • دبیران اجرایی کنفرانس: دکتر سعید شاه قبادی- دکتر عباس قماشی

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .