محورهای کنفرانس 

  • نظریه های اساسی در تحلیل پوششی داده ها
  •  تحلیل پوششی داده ها در علوم 
  •  تحلیل پوششی داده ها ی فازی
  •  تحلیل پوششی داده های تصادفی
  •  تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها
  • الگوریتم های فراابتکاری در تحلیل پوششی داده ها
  • کاربرد تحلیل پوششی داده ها در صنعت
  • کاربرد تحلیل پوششی داده ها در نظام مدیریتی و ارزیابی عملکرد

 


 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها می باشد .